Trạng thái hệ thống

Loại Thẻ Trạng thái
ViettelĐang hoạt động
MobiphoneĐang hoạt động
VinaphoneĐang hoạt động
GateĐang hoạt động